بعد از پيروزي انقلاب اسلامي، بلافاصله جنگ تحميلي آغاز شد و حال و هواي ايثار و فداكاري درحد بالایي دركشور فراگير شد. مردم از همه اقوام به استاندارد‌هاي بالايي از گذشت و جانبازي رسيده بودند. پس از جنگ آقاي هاشمي‌رفسنجاني رئیس جمهورشد. وي تا حدودي مسير گذشته را با رغبت زيادي پيش گرفت. از نكات قابل توجه در دولت سازندگي اين بود كه همه وزرا و استانداران افرادي بودند كه در كوران جنگ آب ديده شده بودند. دراين دولت فرصتي فراهم شد تا به مسائل مهم كشور رسيدگي شود تا مردم مقداري از غم و غصه‌ها و گرفتاري‌هاي دوران جنگ فاصله بگيرند. در دوره اصلاحات هم اين منوال ادامه داشت تاحدي كه روش رئيس دولت وقت حفاظت از منابع و منافع ملي بود. رئيس آن دولت در مسائل مالي بسيار حساس بودند به طوري كه اين مساله را به تمامي وزرا و معاونين خود گوش زد مي‌كردند. ما افتخار مي‌كنيم در اين كشور مقاماتي بر سر كار آمدند كه از بيت‌المال حفاظت کردند. به عنوان مثال در دوره جنگ تحميلي، دولت طبق قانون اساسي گزارش مالي خود را تقديم كرد. به راحتي مي‌شد رعايت مسائل مالي را در اين گزارش مشاهده كرد. وزراي دولت آقاي هاشمي هم به همين ترتيب درباره استفاده از بيت‌المال بسيار رعايت مي‌كردند. آقاي عبدا...نوري وقتي از وزارت كشور كنار رفتند مدتي به استان قم رفتند و بعد كه به تهران آمدند، خانه شخصي نداشتند و ‌ميهمان يكي از دوستان خود بودند. اين واقعيت‌ها تقريبا مختص جريان اصلاح‌طلبان بود. همگي در مسائل مالي رعايت انصاف را مي‌كردند. شحص رئيس دولت اصلاحات هم در حال حاضر در يك آپارتمان معمولي زندگي مي‌كند. اين موارد نشان مي‌دهد كه مقامات ما در آن دوره فرهنگ فداكاري و قناعت را درك كرده و سعي مي‌كردند خود را با مردم عادي مقايسه كنند. در دوره‌اي آقاي احمدي‌نژاد، او به خوبي مي‌دانست مردم نسبت به ويژه خواري و رانت خواري چقدر حساس هستند. به خاطر همين با شعار مبارزه با فساد به ميدان آمد. متاسفانه يك مرتبه روحيات و رفتار او ۱۸۰ درجه تغيير كرد و كشور لطمه اساسي از اين اتفاقات ديد. فساد اداري در حد گسترده‌اي در دوره او بي‌داد كرد به طوري كه بخشي از منابع مالي كشور هدر رفت و با كلي بدهي دولت را تحويل آقای روحاني داد. از طرفي سازمان مديريت را منحل كرد. در حالي كه در استانداري‌ها و وزرات كشور دولت اصلاحات تمام حساب‌هاي متفرقه انضباط مالي پيدا كرده بودند. احمدي‌نژاد در دولت مهرورزي منابع مالي زیادی را در سفرهاي استاني هزینه كرد. حتي در برخي استان‌ها پول توزیع مي‌كردند. اين مسائل در دولت اصلاحات و سازندگي مشاهده نشد. دليل آن هم اين بود كه افراد علاوه بر تجربه اغلب سابقه مبارزاتي قبل از انقلاب را در كارنامه خود داشتند.

منبع : انجمن اسلامی معلمان استان ک.ب (گچساران) |پاكدستي دوران سازندگي و اصلاحات *محمودميرلوحي
برچسب ها : دولت ,مالي ,بودند ,مسائل ,مي‌كردند ,اصلاحات ,دولت اصلاحات ,مسائل مالي ,منابع مالي ,رئيس دولت